Sint Barbaracollege Waarden Geloven Header

Geloven

Het geloof is niet het begin,
doch het einde van alle weten.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Filosofie

Naast kennisoverdracht zijn wij een katholieke dialoogschool waar we elk kind de optimale kansen geven om, naar het voorbeeld van Jezus, uit te groeien tot een persoon die in verbondenheid met de wereld, uitziet naar een mooie toekomst.

Wij staan dan ook open voor kinderen en ouders uit andere culturen en doen dit met respect en wederzijdse waardering.

We hechten ook belang aan echte christelijke levenswaarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, gastvrijheid, vergevingsgezindheid, geborgenheid respect en naastenliefde. Emotionele ontwikkeling en wederzijds begrip gaan hand in hand met deze geloofswaarden, die wij kennen vanuit ons katholieke eigenheid.

Wie deelneemt aan het leven in onze school onderschrijft het christelijke levensproject.

We willen onze kinderen helpen zich te ontwikkelen, elk met zijn eigenheid, in het licht van Gods aanwezigheid.

Concrete acties:

  • Dagelijkse aandacht voor normen en waarden (door gebed of moment van bezinning, kringgesprekken, …)
  • Eucharistieviering of gebedsviering naar aanleiding van christelijke tradities (Advent, Kerstmis, veertigdagentijd, …)
  • Momenten van solidariteit waarin wij ons inzetten voor anderen (pannenkoekenverkoop, sponsortocht, …)