Sint Barbaracollege Trapstraat Praktisch

Praktische info

Op deze pagina vind je belangrijke praktische informatie over voor- en naschoolse opvang, schoolreglement, dagindeling, belangrijke data, afwezigheden, leerlingenbegeleiding, schoolrestaurant, oudercomité en de schoolraad.

Tiara Leerkracht Icon

Voor- en Naschoolse Opvang

 • Er is dagelijks gratis opvang tussen
  08.00 uur – 08.30 uur
  12.05 uur – 12.20 uur
  13.00 uur – 13.30 uur
  15.25 uur – 16.00 uur
 • Er is ook dagelijks betalende opvang
  07.00 uur – 08.00 uur (op aanvraag)
  12.20 uur – 13.00 uur
  16.00 uur – 17.00 uur
 • Woensdagnamiddag van 12.20 uur tot 18.00 uur in de Heilig Hartafdeling. Voor de kinderen van de lagere school is er iedere dag begeleide avondstudie. De kinderen kunnen er onder toezicht en begeleiding van een leerkracht hun huiswerk maken en hun lessen leren. De kleuters krijgen spelletjes en creatieve activiteiten.

Schoolreglement

Goede afspraken maken goede vrienden. Neem daarom graag het schoolreglement aandachtig door.

Hoe ziet mijn schooldag eruit?

Kleuterafdeling Trapstraat

07.00 uur Morgenopvang (op aanvraag)
08.00 uur De schoolpoort gaat open
08.25 uur Alle kleuters aanwezig op de speelplaats
08.30 uur Aanvang activiteiten
10.10 uur Pauze
10.25 uur Vervolg activiteiten
12.05 uur Middagpauze
12.20 uur De schoolpoort sluit
Middagopvang
13.00 uur De schoolpoort gaat open
13.25 uur Alle kleuters aanwezig op de speelplaats
13.30 uur Aanvang activiteiten
15.10 uur Dagafsluiter
15.25 uur Einde activiteiten
16.00 uur Begeleide opvang door leraar
17.00 uur Einde opvang
 • Op woensdag eindigen de lesactiviteiten om 12.05 uur. Er is betalende opvang in de Heilig Hartafdeling van 12.20 uur tot 18.00 uur.

Lagere afdeling Trapstraat

07.00 uur Morgenopvang (op aanvraag)
08.00 uur De schoolpoort gaat open
08.25 uur Alle leerlingen aanwezig op de speelplaats
08.30 uur Aanvang lessen
10.10 uur Pauze
10.25 uur Vervolg activiteiten
12.05 uur Middagpauze
12.20 uur De schoolpoort sluit
Middagopvang
13.00 uur De schoolpoort gaat open
13.25 uur Alle leerlingen aanwezig op de speelplaats
13.30 uur Aanvang lessen
15.10 uur Dagafsluiter
15.25 uur Einde lessen
16.00 uur Begeleide studie door leraar
17.00 uur Einde studie Trapstraat
 • De schoolpoort sluit stipt om 08.30 uur en 13.30 uur. Kom tijdig naar school.
 • Op woensdag eindigen de lesactiviteiten om 12.05 uur. Er is betalende opvang in de Heilig Hartafdeling van 12.20 uur tot 18.00 uur.

Belangrijke data

Bekijk hier het jaaroverzicht van schoolvrije dagen, te noteren initiatieven en andere planningen voor een bruisend schooljaar!

Afwezigheden

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist.

Gelieve de afwezigheid van je kind ‘s morgens te melden via een e-mail aan de juf.
(voornaam juf)@sint-barbaracollege.be

Leerlingenbegeleiding

De klasleerkracht biedt de eerstelijnszorg aan door een verlengde instructie of extra uitdagingen voor kinderen die er nood aan hebben. De zorgcoördinator helpt mee ondersteunen. Overleg met ouders vinden wij heel belangrijk.

We werken nauw samen met externe partners zoals logopedisten, kinesisten, ondersteuners of  revalidatiecentra. Kinderen die het sociaal of emotioneel moeilijk hebben kunnen steeds terecht bij de klasleerkracht of zorgcoördinator voor een individueel gesprek.

Schoolrestaurant

Het middagmaal is samengesteld uit soep, vlees of vis, groenten en saus, aardappelen, rijst of deegwaren.

Je kan elke dag je keuze voor een warme maaltijd of een belegd broodje meedelen aan de klasleerkracht. Natuurlijk kan je ook boterhammen meebrengen in een stevige brooddoos.

Oudercomité

Onze school heeft een oudercomité onder de leiding van een enthousiaste bestuursploeg.

 • Voorzitter John Verstraete
 • Schatbewaarder  Emmanuel Avelino Gilda
 • Secretaris  Divine Mboli Yeka Gladys

Schoolraad

De schoolraad geeft advies inzake de algemene organisatie van de school. De directeur overlegt met de schoolraad over de aanwending van de lestijden, de organisatie van de opdrachten buiten de klas, over veiligheid op school en over het schoolreglement.

Voorzitter

 • Kurt Van Maldergem

Personeel

 • Katrien Van Vrekhem
 • Elien Van Huffel
 • Didier Coppens

Ouders

 • Leen De Keyser
 • Inge De Smet
 • John Verstraeten

Lokale gemeenschap

 • Marc Van Damme

Wij zijn ervan overtuigd dat met de constructieve ingesteldheid van deze vertegenwoordigers de schoolraad van onze school echt betekenisvol werk zal leveren.

Inschrijven op onze school?

Wil je jouw kind inschrijven in onze school voor het huidig schooljaar 2023-2024?
Meld je kind dan aan via de knop ‘inschrijven 2023-2024‘.