Sint Barbaracollege Waarden Groeien Header

Groeien

Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen.
Leerlingen ook.

(Onderwijs van Morgen)

Filosofie

Door te mogen zijn wie ze zijn en kansen te geven om zich te durven uiten, zullen kinderen openbloeien en ten volle kunnen genieten van hun leven op school. Het geluk van het individuele kind situeert zich zeker ook in de school als grote leefgemeenschap.

Prettig samenleven met elkaar lukt maar als iedereen zich hiervoor inzet: door respect te hebben voor ieders eigenheid, door eigen tekorten te willen zien en bij te sturen, door vergevingsgezind en eerlijkheid, door zorgzaam om te gaan met elkaar en met materiaal, door vooropgestelde afspraken te aanvaarden en na te leven. We creëren de juiste sfeer waarin de leerlingen kunnen groeien en bloeien.

Wij vinden het belangrijk om ontwikkelen en leren te benaderen vanuit een zo breed en rijk mogelijk aanbod van de school, dat erop gericht is kinderen in aanraking te brengen met de vele aspecten van de samenleving, waarin zij opgroeien.

Concrete acties:

  • Growth mindset: Proberen en experimenteren, ruimte om fouten te maken, leerladder, …
  • Harmonische ontwikkeling door te werken met ZILL: Kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht om zelfredzaam en gelukkig te leven.
  • Positieve feedback: Jij kan het!