Sint Barbaracollege Waarden Kwaliteit Header

Kwaliteit

Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte…

(Aristoteles)

Filosofie

Vanuit de erkenning dat elk kind uniek is en een ondeelbaar persoon met hoofd, hart en handen, streven wij naar een ontwikkeling van de totale persoon, waar niet enkel kennis telt, maar ook inzichten, vaardigheden (techniek, sport, media, sociaal, …), attitudes en creativiteit. Hiervoor zoeken wij als team steeds naar de beste aanpak om het leren van de leerlingen te ondersteunen.

Het aanbod van de school is erop gericht kinderen in aanraking te brengen met de vele aspecten van de samenleving waarin zij opgroeien.

Het schoolteam staat zelf voortdurend open voor nieuwe lesmethoden, eigentijdse werkvormen en andere opvoedkundige inzichten, zodat de kwaliteit van het onderwijs steeds weer verzekerd wordt.

Concrete acties:

  • Up-to-date (professionalisering van het team, vernieuwde aanpak met chromebooks, volledig uitgeruste lokalen met nodige materiaal, …)
  • Oog voor ieder uniek kind (welbevinden, betrokkenheid, competenties, zelfsturing)
  • Meegeven van waarden en normen (afspraken samen maken, afspraken voorleven en naleven)
  • Doelgerichte aanpak (wat willen we bereiken, wat is ons doel?)