Sint Barbaracollege Waarden Samen Header

Samen

Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen.

(anoniem)

Filosofie

Op onze school hebben leerkrachten, directie, ander personeel een luisterbereidheid naar elkaar toe en zijn zij bereid om duidelijk en veelvuldig te communiceren met elkaar, zodat er een stimulerende werk- en leefeenheid gevormd wordt.

Vanuit deze open communicatie kunnen samen beslissingen genomen worden, die gestoeld zijn op een breed draagvlak.

Ook de leerlingen verdienen dat er naar hen geluisterd wordt, zo staan ze ook meer open voor nieuwe leerstof en voor het beleven van diepe waarden.

Samen overleggen, samen leren, samen vieren, samen organiseren leiden ons naar een positief schoolklimaat.

Concrete acties:

  • Samen leren door tutoring, klasdoorbrekende activiteiten, …
  • Samen overleggen met ouders, leerkrachten, leerlingen en externen
  • Samen overleggen met schoolbestuur, oudercomité en schoolraad
  • Activiteiten met de hele school (afsluiter voor vakantie, schoolwandeling, doorschuifnamiddag, …)
  • Samen vieren (christelijke vieringen, verjaardagen, schoolfeest, SBC Got Talent, …)
  • Samen beginnen of afsluiten door weekopener/weekafsluiter
  • Cultuurklassen, sportklassen, heideklassen/zeeklassen