Sint Barbaracollege Waarden Zorgzaam Header

Zorgzaam

Een kaars verliest niets door een andere kaars aan te steken…

(James Keller)

Filosofie

Zorgzaamheid is een essentieel aspect van de menselijke natuur dat ons in staat stelt empathie en mededogen voor anderen te tonen.

Wanneer wij, als team, laten zien dat we om onze leerlingen geven, kan dit helpen om vertrouwen op te bouwen en de relatie met hen te versterken.

Door empathie en begrip uit te drukken, kunnen we een gevoel van verbondenheid en verbinding creëren met onze leerlingen, waardoor ieder kind zich ten volle kan ontwikkelen en zijn talenten kan ontplooien.

De brede basiszorg vloeit, naargelang de onderwijsbehoeften van een kind, naar een intensievere vorm van zorg.

Wij willen dan ook een school zijn met een warm hart, waar ieder kind zich geliefd voelt.

Concrete acties:

  • Persoonlijke aandacht en ondersteuning voor elke leerling d.m.v. aangepast werk, differentiatie, …
  • Verschillende werkvormen (groepswerk, werken in 3 niveaugroepen, hoekenwerk, niveaulezen, contractwerk, …)
  • Welbevinden en betrokkenheid verhogen door kindcontacten, positieve benadering, …
  • Individuele zorg met zorgleerkracht
  • Infomoment in september met persoonlijk contact met de leerkracht
  • (Zorg)oudercontacten met externen indien nodig